Chi phi sử dụng chỉ bằng 1/3 xe xăng dầu, nhưng xe điện đang có “nhược điểm” quan trọng mà VinFast đang tập trung tháo gỡ rào cản này?